Ze světa prevence

Poruchy příjmu potravy, transgenerační přenos a trauma

Vybíráme z odborného časopisu Česká a slovenská psychiatrie

Z čísla 4/2020 upozorňujeme na článek Poruchy příjmu potravy, transgenerační přenos a trauma

Autor: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Centrum pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

V posledních dekádách narůstá incidence poruch příjmu potravy i poznatky o  jejich komplexních bio-psycho-sociálních rizicích. V klinické praxi stále častěji máme zkušenosti s pacienty, v jejichž rodinách se vyskytuje nějaká forma spektra poruchy příjmu potravy v několika generacích. Pochopení interakce genetických, epigenetických a environmentálních rizik a traumat při vzniku onemocnění a jejich vliv na prognostické faktory nám umožňuje zlepšit psycho-edukační, preventivní i komplexní léčebné přístupy...

 

 

Supervize jako jeden z efektivních nástrojů péče o učitele

Vybíráme z odborného časopisu KOMENSKÝ

Z čísla 144/4 upozorňujeme na článek Supervize jako jeden z efektivních nástrojů péče o učitele

Autor: Veronika Pavlas Martanová

V tomto článku nabízíme první výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu TAČR „Učitelská supervize“ (projekt TL01000399). Naším cílem bylo zmapovat, zda může být supervize realizovaná ve školství efektivní (zda může např. zmírňovat výskyt syndromu vyhoření) a jaká jsou její specifika, přínosy a překážky jejího zavádění. Jedná se o první publikaci počátečních dat (tedy části výzkumu). Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s pojmem supervize ve školním kontextu, s jejím výskytem ve školním prostředí, objasnit souvislost se syndromem vyhoření a s copingovými strategiemi užívanými vyučujícími, s jejími přínosy i s překážkami jejího zavádění...

Další články...