Ze světa prevence

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Autorem článku je PhDr. Václav Mertin, článek vyšel v časopise Řízení školy 12/2020, s jehož laskavým svolením jej zveřejňujeme.

Ať chceme, nebo ne, školství se pozvolna proměňuje a zčásti to je i na základě poznatků blízkých odborných disciplín. Ty mají dnes za prokázané, že sociální dovednosti (socioemoční oblast) a dobré sociální vztahy jsou nesmírně důležité pro efektivní rozvoj tradiční vzdělanosti i později pro fungování v dospělém životě. Navíc jsou akademické i sociální dovednosti u dětí tak těsně propojené, navzájem se tak ovlivňují, že obě oblasti by měly být předmětem školní výuky. Lépe řečeno: bez pozitivních sociálních vztahů a bez sociálních dovedností je tradiční vzdělání podstatně méně účinné. Taková je realita a je úplně jedno, že školské předpisy zatím explicitní výuku a rozvíjení žáků v socioemoční oblasti nezmiňují...

Plné znění článku naleznete ZDE

Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol

Vybíráme z odborného časopisu Studia paedagogica.

Z čísla Vol. 25, No. 3 (2020) upozorňujeme na článek Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol

Autoři: Roman Švaříček, Jana Straková, Cyril Brom, David Greger, Tereza Hannemann, Jiří Lukavský

Článek na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy odpovědí 9810 rodičů zkoumá vnímání vzdělávání v domácím prostředí z pohledu rodičů v době uzavřených základních škol z důvodu pandemie COVID-19. Cílem empirického šetření bylo odpovědět na otázky, jaké bariéry ve vzdělávání doma v době uzavřených základních škol rodiče identifikují, jaká řešení by uvítali, ale také jaký je vztah mezi rodinou a školou v situaci vzdělávání doma. Analyzovaná data pocházejí z výzkumu Vzdělávání doma, který byl uskutečněn v dubnu 2020 za podpory České televize. Výsledky výzkumu ukazují, že existuje zásadní rozdíl mezi rodiči prvostupňových a druhostupňových žáků, kteří jednak vnímají odlišné bariéry a jednak jmenují jiná řešení nastalé situace. Význam výsledků tkví v tom, že nejenom upozorňují na bariéry ve spolupráci mezi rodinou a školou, ale naznačují i možná řešení problémů, které přinesla neočekávaná situace...

Další články...