Podpora duševního zdraví ve škole – metodika Passport: Skills for Life

Podpora duševního zdraví ve škole – metodika Passport: Skills for Life

Podpora duševního zdraví ve škole – metodika Passport: Skills for Life

Autorem článku je Mgr. Pavel Dosoudil, CSSP-PCPP. Článek vyšel v čísle 5/2020 v odborném časopise Školní poradenství v praxi.

CSSP-PCPP spolu s E-clinic, z.ú. jsou partnery v projektu přenesení metodiky "Passport: Skills for Life" a ověření její účinnosti v ČR. (Výsledek grantového řízení bude znám v průběhu 1. pol.2021).

V nedávných letech jsme ve školním prostředí byli zvyklí preferovat programy specifické primární prevence, tedy aktivity konkrétně a prokazatelně spojené s předcházením konkrétním formám rizikového chování. Toto pojetí se odráželo také v dotačních a grantových řízeních, kde na nespecifickou, průřezovou prevenci nebylo možné žádat finanční podporu vůbec či musely být aktivity přiřazeny k rizikovému chování, které pozitivně ovlivňují. Za nespecifickou primární prevenci byly v praxi v jednom pohledu považovány volnočasové aktivity, v krajním pojetí se tak označovaly i programy, u kterých byla spíše neprůkazná efektivita...

Plné znění článku ZDE