Certifikace programů

Certifikace programů

CERTIFIKACE programů primární prevence rizikového chování

 

Proces posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování (tzv. certifikace) je z důvodu nutnosti administrativních změn od května 2019 dočasně pozastaven. Informace o možnosti pokračovat v certifikacích bude bezodkladně zveřejněna na těchto internetových stránkách. 

Více informací ohledně pozastavení procesu certifikací na stránkách NPI ČR/NÚV ZDE a na stránkách MŠMT ZDE

 

NOVÝ ON-LINE KATALOG CERTIFIKOVANÝCH PROGRAMŮ

V průběhu roku 2016 byl na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání spuštěn nový on-line katalog certifikovaných programů. Umožňuje přehledné vyhledávání programů, které mají platný certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
Dosavadní abecední seznam certifikovaných organizací a programů, umístěný na webové stránce NÚV, přestal být s rostoucím počtem udělených certifikátů dostatečně přehledný. Z tohoto důvodu byl vytvořen vyhledávací a filtrovací katalog, který umožňuje zájemcům vyhledávání preventivních programů například podle krajů, cílové skupiny nebo typů rizikového chování...

Více na stránkách NÚV ZDE

 

Přínos certifikace z pohledu certifikovaných organizací (výsledky šetření)

V průběhu srpna byl pracovníky Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování připraven dotazník s názvem „Mapování nabídky certifikovaných programů v jednotlivých krajích“. Dotazník zahrnoval tři hlavní bloky otázek. První blok mapoval nabídku certifikovaných programů z hlediska geografického rozložení po jednotlivých krajích ČR. Druhý blok obsahoval celkem 4 otázky, které mapovaly přínos certifikací pro organizace. Třetí blok představovala on-line verze inovovaného číselníku programů. Číselník programů je přehledová tabulka, která zaznamenává specifikaci programů, cílovou skupinu, formu programů a na prevenci jakého rizikového chování se zaměřují.

Cílem šetření bylo zejména získat zpětnou vazbu o přínosu certifikací z pohledu certifikovaných organizací a zmapovat nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích tak, aby bylo možné školám a dalším zájemcům o certifikované programy nabídnout na stránkách NÚV možnost vyhledávání certifikovaných programů podle různých kritérií...

Více na stránkách NÚV ZDE

 

Na počátku června 2013 byla z pověření MŠMT spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.
Vše potřebné o Pracovišti pro certifikace a celém certifikačním procesu se dozvíte na webových stránkách NÚV. Na stránkách jsou rovněž průběžně aktualizované seznamy jak certifikovaných poskytovatelů programů PPRCH, tak seznamy certifikátorů:

 Pracoviště pro certifikace NÚV