Certifikace programů

Certifikace programů

CERTIFIKACE programů primární prevence rizikového chování

Proces posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování (tzv. certifikace) je z důvodu nutnosti administrativních změn od května 2019 dočasně pozastaven. Informace o možnosti pokračovat v certifikacích bude bezodkladně zveřejněna na těchto internetových stránkách. 

Více informací ohledně pozastavení procesu certifikací na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) ZDE a na stránkách MŠMT ZDE

 

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Pro účely dotačního řízení HMP - Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních byl zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Certifikát mohou nahradit kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu.

Další informace včetně oblastí, jež jsou zahrnuty do posuzování kvality programu PPRCH ze strany Centra sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence) naleznete ZDE

 

ON-LINE KATALOG CERTIFIKOVANÝCH PROGRAMŮ

V průběhu roku 2016 byl na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání, nyní NPI ČR, spuštěn nový on-line katalog certifikovaných programů. Umožňuje přehledné vyhledávání programů, které mají platný certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
Dosavadní abecední seznam certifikovaných organizací a programů, umístěný na webové stránce NÚV (nyní NPI ČR), přestal být s rostoucím počtem udělených certifikátů dostatečně přehledný. Z tohoto důvodu byl vytvořen vyhledávací a filtrovací katalog, který umožňuje zájemcům vyhledávání preventivních programů například podle krajů, cílové skupiny nebo typů rizikového chování...

Více na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) ZDE

 

Přínos certifikace z pohledu certifikovaných organizací (výsledky šetření)

V průběhu srpna byl pracovníky Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování připraven dotazník s názvem „Mapování nabídky certifikovaných programů v jednotlivých krajích“. Dotazník zahrnoval tři hlavní bloky otázek. Cílem šetření bylo zejména získat zpětnou vazbu o přínosu certifikací z pohledu certifikovaných organizací a zmapovat nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích tak, aby bylo možné školám a dalším zájemcům o certifikované programy nabídnout na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) možnost vyhledávání certifikovaných programů podle různých kritérií...

Více na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) ZDE

 

Seznam online publikací k certifikacím a standardům odborné způsobilosti na našich stránkách ZDE