Certifikace programů

Certifikace programů

CERTIFIKACE programů primární prevence rizikového chování

Proces posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování (tzv. certifikace) je z důvodu nutnosti administrativních změn od května 2019 dočasně pozastaven. Informace o možnosti pokračovat v certifikacích bude bezodkladně zveřejněna na těchto internetových stránkách. 

Více informací ohledně pozastavení procesu certifikací na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) ZDE a na stránkách MŠMT ZDE

Seznam online publikací k certifikacím a standardům odborné způsobilosti na našich stránkách ZDE

 

NOVÝ ON-LINE KATALOG CERTIFIKOVANÝCH PROGRAMŮ

V průběhu roku 2016 byl na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání, nyní NPI ČR, spuštěn nový on-line katalog certifikovaných programů. Umožňuje přehledné vyhledávání programů, které mají platný certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
Dosavadní abecední seznam certifikovaných organizací a programů, umístěný na webové stránce NÚV (nyní NPI ČR), přestal být s rostoucím počtem udělených certifikátů dostatečně přehledný. Z tohoto důvodu byl vytvořen vyhledávací a filtrovací katalog, který umožňuje zájemcům vyhledávání preventivních programů například podle krajů, cílové skupiny nebo typů rizikového chování...

Více na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) ZDE

 

Přínos certifikace z pohledu certifikovaných organizací (výsledky šetření)

V průběhu srpna byl pracovníky Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování připraven dotazník s názvem „Mapování nabídky certifikovaných programů v jednotlivých krajích“. Dotazník zahrnoval tři hlavní bloky otázek. První blok mapoval nabídku certifikovaných programů z hlediska geografického rozložení po jednotlivých krajích ČR. Druhý blok obsahoval celkem 4 otázky, které mapovaly přínos certifikací pro organizace. Třetí blok představovala on-line verze inovovaného číselníku programů. Číselník programů je přehledová tabulka, která zaznamenává specifikaci programů, cílovou skupinu, formu programů a na prevenci jakého rizikového chování se zaměřují.

Cílem šetření bylo zejména získat zpětnou vazbu o přínosu certifikací z pohledu certifikovaných organizací a zmapovat nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích tak, aby bylo možné školám a dalším zájemcům o certifikované programy nabídnout na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) možnost vyhledávání certifikovaných programů podle různých kritérií...

Více na stránkách NÚV (nyní NPI ČR) ZDE

 

Na počátku června 2013 byla z pověření MŠMT spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání (nyní NPI ČR). Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.
Vše potřebné o Pracovišti pro certifikace a celém certifikačním procesu se dozvíte na webových stránkách NÚV (nyní NPI ČR). Na stránkách jsou rovněž průběžně aktualizované seznamy jak certifikovaných poskytovatelů programů PPRCH, tak seznamy certifikátorů:

 Pracoviště pro certifikace NÚV (nyní NPI ČR)