Systém evidence preventivních aktivit

Systém evidence preventivních aktivit

Systém evidence preventivních aktivit naleznete na webové adrese www.preventivni-aktivity.cz

Technickou podporu a řešení problémů zajišťuje MŠMT na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednotný on-line systém evidence preventivních aktivit je umístěný na samostatných webových stránkách www.preventivni-aktivity.cz. Na jeho rozvoji a uvádění do praxe spolupracoval Národní ústav pro vzdělávání, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jedná se v podstatě o elektronický výkaz sloužící automatické předávání dat o realizovaných preventivních aktivitách každé školy. Data do výkazu zanese školní metodik prevence a s generovanými údaji poté může pracovat příslušná pedagogicko-psychologická poradna, kraj či ministerstvo.

Smyslem vytvoření a podpory on-line systému jednotné evidence preventivních aktivit realizovaných na českých školách je sjednotit obsah, objem a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit, zavést jednotnou podobu výkazů o preventivních aktivitách a poskytnout školám účinný nástroj pro (auto)evaluaci realizovaných aktivit.

Mezi hlavní cíle a přínosy zavádění on-line systému evidence preventivních aktivit patří ulehčení práce školním metodikům prevence a metodikům prevence z pedagogicko-psychologických poraden, zjednodušení vyplňování i zpracování dat o naplňování školních preventivních programů a možnost porovnatelnosti dat napříč okresy a kraji v České republice.

První rok ostrého provozu si systém výkaznictví odbyl v roce 2016. Systém byl v průběhu následujících let propagován při různých příležitostech. V současné době ho již užívá více než polovina všech základních a středních škol v České republice. K usnadnění používání systému výkaznictví pro nové uživatele byla vytvořena návodná instruktážní videa. Odkazy na ně naleznete na www.preventivni-aktivity.cz. Vedle návodných videí a nápovědy umístěné přímo v systému funguje po celou dobu též e-mailový helpdesk.

Jádrem systému je dotazník rozdělený na 8 tematických částí, který vyplňuje škola (resp. zpravidla školní metodik prevence). Data sesbíraná od škol se v generované formě dostávají do PPP příslušným metodikům prevence. Souhrnné informace o sesbíraných datech se potom za jednotlivé poradny v kraji agregují a samostatný přístup k nim mají krajští školští koordinátoři prevence. Souhrnná data za jednotlivé kraje a celou ČR dohromady se pak zobrazují MŠMT, konkrétně pracovníkům Oddělení prevence.

Moduly pro speciální přístupy na jednotlivých úrovních podle požadavků plynoucích z pozice jednotlivých článků v hierarchické pyramidě byly vždy nejprve navrženy ze strany NÚV a ve spolupráci s danými pracovníky pilotovány a připomínkovány, aby co nejlépe odpovídaly potřebám praxe.

Na základě uskutečněné evaluace a sběru zpětných vazeb shromáždili pracovníci NÚV v minulých letech řadu podnětů pro další úpravy a rozvoj systému výkaznictví jak po technické stránce, tak i obsahové stránce (reformulace otázek, zestručnění dotazníku). Většina těchto změn byla již zapracována. Uživatelská přívětivost systému se tak neustále zvyšuje.

(Autor textu Roman Petrenko)