PCPP

Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

V minulém a tomto školním roce zažíváme bezprecedentní změnu situace, která zajisté bude mít dopad i na rizikové chování dětí a mladistvých v dalších letech. V současné chvíli se nejen ve školském prostředí stále potýkáme s řešením aktuálních těžkostí, které pandemie a nezbytná protipandemická opatření přinášejí. Již však nastává čas připravit se na návrat do běžnějšího režimu výuky v příštím školním roce.
Centrum sociálních služeb Praha oddělení Pražské centrum primární prevence od roku 2016 realizuje každoročně šetření rizikového chování u žáků pražských škol (žáci 6. ročníku ZŠ až 4. ročníku SŠ). Na základě dat z prosince 2020 a jejich porovnání z předchozími roky přinášíme několik doporučení k tvorbě či úpravě preventivního programu školy na školní rok 2021/2022.

Plné znění Doporučení CSSP-PCPP k preventivním programům škol ke stažení ZDE

Umíme se omluvit?

Napsal Pavel Dosoudil
Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

Nouzový stav, který platí od října v České republice, přináší nám všem značná omezení toho, co jsme byli zvyklí považovat za běžnou součást života a velkým skupinám silně zhoršuje jejich ekonomickou situaci. V nouzovém stavu rovněž platí přísnější tresty za porušení mimořádných opatření i již dříve platných pravidel, které v některých případech působí minimálně v mediálním podání až drakonicky. Není proto divu, že veřejné mínění podrážděně reaguje na porušení či zpochybnění pravidel veřejně činnými osobnostmi. V nedávné době jsme setkali s několika takovými případy, kdy byly přistiženy při minimálně pochybném jednání a musely se ke svému chování veřejně vyjádřit. Bohužel se často ukázalo, že špatně zvládají dovednost omluvy (alespoň na první pokus)...

Přečtěte si celý článek

Portál primární prevence rizikového chování

Vítejte na stránkách věnovaných primární prevenci rizikového chování. Stránky spravuje Pražské centrum primární prevence, odborné pracoviště Centra sociálních služeb Praha.
Na stránkách naleznete informace o rizikovém chování, systému a realizátorech primární prevence, pořádaných akcích, realizovaném výzkumu v oblasti rizikového chování, koncepční a metodické materiály a další. Naším posláním je zvyšovat kvalitu primární prevence v Praze.

Novinky z Facebooku