PCPP

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Magistrát hl. města Prahy poskytuje dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 byl zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Certifikát mohou nahradit kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu. Kopie dokladu o získání Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů PPRCH nebo vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu jsou povinnými přílohami pro žádost o financování programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních...

Další informace včetně oblastí, jež jsou zahrnuty do posuzování kvality programu PPRCH ze strany Centra sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence) a seznamu organizací, které obdržely kladné vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu primární prevence a dále organizací, které obdržely Certifikát MŠMT/NUV naleznete v samostatné příloze ZDE

Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

V minulém a tomto školním roce zažíváme bezprecedentní změnu situace, která zajisté bude mít dopad i na rizikové chování dětí a mladistvých v dalších letech. V současné chvíli se nejen ve školském prostředí stále potýkáme s řešením aktuálních těžkostí, které pandemie a nezbytná protipandemická opatření přinášejí. Již však nastává čas připravit se na návrat do běžnějšího režimu výuky v příštím školním roce.
Centrum sociálních služeb Praha oddělení Pražské centrum primární prevence od roku 2016 realizuje každoročně šetření rizikového chování u žáků pražských škol (žáci 6. ročníku ZŠ až 4. ročníku SŠ). Na základě dat z prosince 2020 a jejich porovnání z předchozími roky přinášíme několik doporučení k tvorbě či úpravě preventivního programu školy na školní rok 2021/2022.

Plné znění Doporučení CSSP-PCPP k preventivním programům škol ke stažení ZDE

Program ChildTalks+ - prevence pro děti z rodin, kde rodiče trpí duševním onemocněním

V Centru sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence, spolupracujeme s 1. LF UK a dalšími partnery na implementaci a ověření činnosti metodiky ChildTalks+ (2021-2023).
ChildTalks+ je preventivní a edukativní metodika pro práci s rodinami, kde jeden z rodičů trpí duševním onemocněním. Cílem je předcházet duševním problémům a rizikovému chování jejich dětí a adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění jejich rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc.

Podrobné informace najdete v samostatné rubrice na našem webu ZDE