Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

"Školní metodik prevenceˇ" - kombinované studium - Infra - I./2023

Společnost pro vzdělávání Infra zve na akreditované studium k výkonu specializovaných činností v kombinované formě "Školní metodik prevenceˇ".

Místo konání: Prostory VIC ČVUT, Jugosl. partyzánů 1580, Praha 6 + online.
Lektoři: PaedDr. Zdeněk Martínek, Mgr. Marika Kropíková, Mgr. Dana Forýtková
Zahájení: 04. 01. 2023
Rozsah:250 hodin, rozděleno do dvou let

Anotace:
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Obsah:
- Poradenské systémy a primární prevence ve školství
- Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
- Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
- Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
- Systém primární prevence ve školství
- Školní třída, její vedení a diagnostika
- Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu
- Sociálně nežádoucí jevy
- Monitorování a evaluace primární prevence

Více informací a přihlášení na stránkách společnocti Infra ZDE