Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Kurz "Využití KBT v práci školního psychologa a speciálního pedagoga" - TAVATA INSTITUT - IX./2024

TAVATA INSTITUT zve na kurz "Využití KBT v práci školního psychologa a speciálního pedagoga", který je učen školním psychologům a speciálním pedagogům.

Kurz v rozsahu 48 hodin se uskuteční ve dnech 18. 09. až 20. 09. 2024 + 16. 10. až 18. 10. 2024 v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Stručně se seznámíte se základními principy kognitivně behaviorálního přístupu a ukážeme si způsoby, jak ho můžeme efektivně aplikovat ve školním prostředí. Zaměříte se na konkrétní situace a případy, se kterými se školní psychologové setkávají, a jak může KBT přispět k řešení těchto situací. Součástí kurzu budou konkrétní kazuistiky z vlastní praxe lektora, praktické ukázky a nácviky.
Témata:
* Principy KBT a jejich aplikace ve školním prostředí
* Aplikace KBT technik při práci s individuálními klienty
* Aplikace KBT technik při práci ve skupině
* Tvorba plánu psychologického vedení žáka
* Nácvik rozmanitých technik, praktické ukázky
* Kazuistiky z vlastní praxe lektora
* Reflexe a diskuse o vlastní praxi a získaných dovednostech v rámci kurzu
* Supervize

Více informací a přihlášení na stránkách TAVATA INSTITUT ZDE

Další články...