Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Kurz Minimalizace šikany (II. běh) - AISIS, z.ú. - IX./2024

Společnost AISIS, z.ú. zve na druhý běh kurzu Minimalizace šikany, který je určen pedagogickým pracovníkům, metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům ze základních a středních škol.

Rozsah: Celkem 56 hodin prezenčního vzdělávání (3 dvoudenní moduly, každý 16 hod. vzdělávání + jednodenní workshop 8 hod.).
Termíny: zahájení 26. a 27. 09. 2024 a dále 24. a 25. 10. 2024; 21. a 22. 11. 2024 + workshop 12. 12. 2024.

Anotace:
Cílem programu je vybavit pracovníky dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní předcházet šikaně, zachytávat její projevy a účinně intervenovat proti šikaně. Účastníci se naučí jak cíleně budovat bezpečné klima. Budou umět posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany. Účastníci se naučí určovat konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů a budou vědět, jak adekvátně zasáhnout a vyžádat si konkrétní podporu.
Co umí absolvent:
- Je si vědom závažnosti problému a je motivován ke změně. Chápe nebezpečí, které vyplývá z neřešení šikanování.
- Je schopen odlišit šikanování od škádlení a jiných příbuzných fenoménů.
- Kvalifikovaně diagnostikuje šikanování a umí odborně posoudit, zda jde o počáteční stadia nebo zda jde již o stádia pokročilá
- Je odborně připraven řešit počáteční stádia šikany
- Umí si říct o pomoc interních spolupracovníků i externistů v závislosti na diagnostikovaném stádiu šikany
- Umí posoudit předpoklady, které dovolují škole vybudovat bezpečnou ochranu dětí před šikanováním.
- Odhadne, zda se jedná o naplnění skutkové podstaty některého trestného činu (rozpozná, kdy zavolat policii a kdy ne). Orientuje se v základních otázkách právní problematiky šikanování.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti AISIS, z.ú. ZDE