Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Kurz "EU-Dap program Unplugged" - 2022 - Magdaléna, o.p.s.

Magdaléna, o.p.s. pořádá i v roce 2022 kurz "EU-Dap program Unplugged" určený pro 6. ročník ZŠ.

Zahájení - 1. čtvrtletí 2022.

Celková časová dotace: 28 hod.
- úvodní seminář 2 dny (16 hod)
- externí odborná podpora pedagogických pracovníků 2 setkání po 6 hod (12 hod)

Cílová skupina:
- školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci, vychovatelé
školských zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové a další
pracovníci ve vzdělávání
Cílem kurzu je:
- připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 6. ročníku
- seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Unplugged a jeho metodikou
- poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během šk. roku, kdy je program realizován
- předání metodiky k celé prevenci

Více informací na stránkách společnosti Magdaléna, o.p.s. ZDE