Průběžně dostupné vzdělávací kurzy v prostředí ONLINE

Průběžně dostupné vzdělávací kurzy v prostředí ONLINE

* Online kurz "e-Lektra" - trauma respektující přístup pro učitele
Zdroj: stránky společnosti Society for All (SOFA), z.s.

Ucelený e-learning reaguje na situaci v českých školách, které čím dál častěji hledají způsoby, jak pracovat s dětmi s traumatem a posilovat jejich odolnost. Organizace SOFA ho nabízí pro všechny zájemce zdarma.
Hlavním cílem kurzu je především prakticky zaměřené představení trauma respektujícího přístupu vůči dětem a mladým lidem. Jeho absolventům by měl pomoci k tomu, aby se traumatizovaným dětem staly oporou a zároveň v nich podporovali odolnost. Organizace SOFA v kurzu dále nabízí postupy, jak řešit kolektivní traumatické události s dětmi a mladými lidmi, popř. rodinami a pečujícími osobami. Konkrétně jde o trauma v kontextu konfliktu a s ním souvisejícím nuceným vysídlením.

Více informací a vstup do kurzu najdete na stránkách programu ZDE

 

* Online kurzy "Společně k lepší škole"
Zdroj: Stránky programu Společně k lepší škole - společnost Člověk v tísni, o. p. s.

V online kurzech proniknete do příčin i důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání, poznáte principy nenásilné komunikace i efektivní spolupráce s rodinou. Dozvíte se, jak souvisí vztahové trauma s náročným chováním dětí – a jak s ním ve třídě účinně pracovat. Naučíte se, jak pomoci dětem s OMJ s integrací do kolektivu. Kurzy jsou bezplatné.

Více informací a vstup do kurzů "Společně k lepší škole" najdete na stránkách programu ZDE

 

* Online kurz „Dávej kyber“ - pro učitele
Zdroj: Stránky vzdělávacího portálu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Kurz slouží jako otevřený informační zdroj a funguje jako nástroj pro zvyšování povědomí v daných oblastech.
- Témata zaměřená na učitele:
silná přístupová hesla, bezpečné školní účty, bezpečná online výuka, aktualizace softwaru, kybernetická kriminalita, kybernetické útoky, digitální identita učitele, učitel jako oběť kyberšikany.
- Témata zaměřená na třídu:
sociální sítě a věková hranice, nebezpečné výzvy, kyberšikana ve třídě, kybergrooming a predátoři, online sexuální chování, nenávist a online agrese, digitální pohoda žáků.

Více informací a vstup do kurzu „Dávej kyber“ nejdete na stránkách NÚKIB ZDE

 

* Online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP) - k šíření do škol
Zdroj: Stránky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

V návaznosti na podzimní šetření, které se týkalo stavu a potřeb školské prevence během distanční výuky a které probíhalo v prostředí SEPA, mimo jiné vyplynula potřeba větší podpory v oblasti prevence rizik spojených s používáním digitálních technologií.
Problematika těchto rizik je komplexní, a i když existuje řada kurzů či materiálů, které se věnují jednotlivým dílčím tématům (např. kyberšikaně), tak chybí celkový přehled v dané oblasti, což může být pro učitele nepříjemné. S návratem dětí do škol se totiž mohou u dětí začít objevovat problémy spojené s technologiemi (např. nadměrné nebo nevhodné užívání až závislost), které během distanční online výuky nebyly patrné.

Klinika adiktologie připravila online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP), který pedagogům může pomoci:
1. rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a
2. provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami. K aktivitám jsou už rovnou připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod.

Online modul se věnuje např. těmto otázkám: Jak se projevuje nadměrné užívání technologií? Jak mohou rodiče pomáhat dětem držet užívání technologií pod kontrolou? Na co si musí dospívající dát pozor při používání sociálních sítí? Na koho se obrátit, když máte podezření, že u konkrétního žáka už používání technologií překročilo zdravou míru?

Délka TePu je asi 4 hodiny studia. Realizace navržených aktivit pak trvá zhruba 3 hodiny. Poté, co školením projdete, získáte certifikát o absolvování, a navíc se pak můžete k jednotlivým tématům a připraveným materiálům libovolně vracet.
Realizované aktivity lze vykázat v programu SEPA.
Nejprve si tedy musíte vytvořit uživatelský účet.
Následně se do kurzu zapíšete jako Student.

TeP najdete zde: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=113

 

* Online kurz Dobrý začátek

Schola Empirica, z.s.

Online kurz k metodice Dobrý začátek.
Hlavní témata:
- Budování vztahů a důvěry ve třídě
- Pozitivní pozornost učitele
- Komunikace s dítětem podporující jeho rozvoj v oblasti kognitivní, sociální a emoční
- Podpora emočního vývoje a sociálních kompetencí dětí
- Podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě
- Strategie práce s nevhodným chováním dětí
- Zvládání agresivního chování a zklidnění prudkých emocí dítěte
- Samostatné řešení problémů a konfliktů mez dětmi

Více informací a vstup do kurzu ZDE

 

 

* INEP - Úvod do prevence založené na důkazech

Univerzita Karlova v Praze

INEP online vzdělávání poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování. Online vzdělávací systém INEP v české jazyce je nyní plně přístupný.
INEP je k dispozici okamžitě. INEP nemá pevné datum zahájení a ukončení - Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje. INEP je bezplatný a účast v něm není třeba hradit. Pracujte svým vlastním tempem. S INEP můžete strávit tolik času, kolik je třeba. Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

Do online vzdělávacího modulu INEP můžete vstoupit prostřednictvím stránek iPREV.cz ZDE

 

* Kurz "Bezpečně v kyber!"

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Kurz je určen především pro pracovníky prevence, a to nejen ve školách, ale také ve všech ostatních institucích. Užitečný ale také bude i pro všechny učitele, rodiče, studenty pedagogických fakult, policisty a kohokoliv dalšího, kdo se s touto problematikou setkává nebo se o ni zajímá. Kurz je volně přístupný všem zájemcům a je jen na Vás, jakou verzi si vybere. Pokud chcete za kurz získat certifikát je třeba se i na začátku kurzu zaregistrovat. Pro pouhé procházení a prohlížení kurzu to však potřebné není.
Na výběr máte základní a rozšířenou verzi. Základní verze by Vám měla dostačovat jako dobrý úvod do tématu rizikových jevů v kyberprostoru a jejich prevence. Setkáte se zde s tématy jako jsou sociální sítě, sexting nebo netolismus. Za základní verzi můžete získat certifikát potvrzující 3 hodiny studia. Pokud Vám však nestačí pouze tento základní vhled do tématu nebo se chcete dozvědět více, připravili jsme pro Vás i rozšířenou verzi. V té se kromě témat ze základní verze, dozvíte i o sociálních bublinách, internetové agresi nebo souvislostech poruch příjmu potravy a internetu. V rozšířené verzi kurzu naleznete také čtyři kapitoly věnované mediální gramotnosti. Za rozšířenou verzi můžete získat certifikát potvrzující 6 hodin studia.

Do online vzdělávacího programu můžete vstoupit na stránkách NÚKIB ZDE

 

* Online videokurz "Mediální výchova"

E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta UPOL

Online videokurz zaměřený na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy pro pedagogy, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Témata:
1. Mediální výchova a mediální gramotnost (úvod do problematiky)
2. Dezinformace a hoaxy: teorie a historie
3. Hoaxy a jejich typologie
4. Dezinformace, mlžení a politika
5. Jak si ověřovat informace na internetu
6. Kognitivní zkreslení
7. Reklama jako klíčové téma mediální výchovy

Více informací a registrace na stránkách E-bezpečí ZDE

 

* Kurz elektronické bezpečnosti pro pedagogy

Kraje pro bezpečný internet

Chcete vědět, jaké nástrahy čekají na Vás a Vaše žáky či studenty na internetu? Jak se mají na internetu chovat nebo čeho by se měli vyvarovat? Jak s žáky a studenty při výuce této problematiky pracovat?
Projděte si jednotlivé lekce. Poté si můžete své znalosti vyzkoušet v kvízu. Pokud uspějete, můžete si stáhnout Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu pro pedagogy.

Více informací a registrace na stránkách programu Kraje pro bezpečný internet ZDE