Výzkumy

Školní prostředí očima žáků základní školy - Výzkumné šetření

Školní prostředí očima žáků základní školy - Výzkumné šetření

Autoři: Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý

Zdroj: odborný časopis e-Pedagogium

Příspěvek se zabývá problematikou školního prostředí z pohledu žáků v povinném vzdělávání. Seznamuje s výsledky výzkumného šetření realizovaného pomocí standardizovaného dotazníku na vzorku 363 žáků vybraných základních škol. Analyzuje výpovědi žáků o subjektivním prožívání školního života ve smyslu zažívaných pozitiv, která charakterizují jimi vnímané přínosy školy, a zažívaných negativ, která vymezují jejich možné rizikové oblasti vývoje chování. Příspěvek ve čtyřech krocích prezentuje výsledky šetření s ohledem na prevenci problémového chování žáků ve škole. Pomocí popisné a induktivní statistiky komentuje odlišnosti mezi pohledem žáků a žákyň na školní život strukturovaný do sedmi oblastí.

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu e-Pedagogium č. 3/2021 ZDE

Excesivní používání internetu českými dospívajícími: srovnání před a během pandemie Covid-19 - Výzkum

Excesivní používání internetu českými dospívajícími: srovnání před a během pandemie Covid-19 - Výzkum

Autoři: Bc. Daniel Vokál; Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.; Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Zdroj: webové stránky Masarykovy univerzity Brno - IRTIS

Nařízení související s nemocí Covid-19 na čas omezily možnosti adolescentů ve vzdělání, sociálním kontaktu i trávení volného času, což mohlo v důsledku ovlivnit také jejich vztah k technologiím, které děti a dospívající během pandemie chtíc-nechtíc musely hojně využívat. Jednou z důležitých otázek je, zda se v souvislosti s Covid-19 zvýšilo i takové používání technologií, které lze považovat za nadměrné nebo jinak problematické. Cílem této výzkumné zprávy je poskytnout srovnání excesivního používání internetu u českých adolescentů v době před pandemií (listopad–prosinec 2018) proti období průběhu pandemie (říjen–listopad 2020).

Výzkumná zpráva na stránkách MUNI-IRTIS ZDE

Další články...