Výzkumy

SZÚ - Studie GYTS: 21,5 % dětí ve věku 13-15 let užívá tabákové výrobky

Státní zdravotní ústav - Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav se v roce 2022 opět zapojil do celosvětového výzkumu GYTS (Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými), který monitoruje užívání tabáku a nikotinu mezi žáky ve věku 13-15 let, včetně jejich znalostí a postojů k těmto výrobkům, pasivnímu kouření, nebo vlivu médií a reklamy. GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol pro sběr dat. Výzkum se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC).

Výsledky studie poskytují ucelená data o užívání tabáku a nikotinu mezi mládeží i jejich postojích, která jsou nezbytná pro tvorbu preventivních a výchovných programů a následné měření jejich účinnosti.

Plné znění výzkumu (anglicky), shrnutí výzkumu (česky) a tisková zpráva na stránkách SZÚ ZDE

Vztah mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících - výzkumná studie

Vztah mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících

Zdroj: odborný časopis E-psychologie, 2023, roč. 17, č. 2

Autorky: Karolína Trchalíková, Katarína Banárová

Za hlavní cíl výzkumné studie je možné považovat potvrzení či vyvrácení existence vztahu mezi školní úspěšností a rizikovým chováním dospívajících. Jedním z dílčích cílů předkládané práce je dále mapování jednotlivých ukazatelů školní úspěšnosti zvolených studentů/studentek středních škol tak, abychom získali základní obraz o dané problematice i přes absenci standardizovaného dotazníku, který by toto umožňoval. Výchozí výzkumnou otázkou tedy je, zda se studenti a studentky, kteří/které jsou ve škole úspěšnější, chovají méně rizikově a dále také, která z námi zvolených proměnných má nejužší souvislost s výskytem jednotlivých forem rizikového chování...

Plné znění výzkumné studie na stránkách odborného časopisu  E-psychologie, 2023, roč. 17, č. 2 ZDE

Další články...