Výzkumy

Dopady pandemie covid-19 na wellbeing žáků - výzkum

Dopady pandemie covid-19 na wellbeing žáků - výzkum

Autoři: PAQ Research a Kalibro Projekt s.r.o.

Zdroj: webové stránky společnosti PAQ Research

Výzkum mapuje na reprezentativním vzorku žáků 1. až 9. tříd možné dopady distanční výuky na vnímané vztahy mezi žáky, jejich aspirace, pohled na školu a deklarované problémy v duševním zdraví. Hlavním cílem je ukázat dopady pandemie na vzdělávání dětí a dodat kontextová data k designu některých opatření, která se chystá na podzim 2021 realizovat či podporovat vláda a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (např. doučování či jiné)...

Plné znění článku a podrobná výzkumná zpráva v PDF na stránkách společnosti PAQ Research ZDE

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

Autoři: Rokosová, K.,Vacek, J., Šťastná, L.

Zdroj: Odborný časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, č. 2 / 2021

Východiska - Moderní technologie a internet používá stále rostoucí počet dětí v předškolním věku, avšak nejsou známy důsledky tohoto chování na vývoj jedince.
Cíle - Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat problematiku používání moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku a zaměřit se na problémové, závislostní chování a rizika v souvislosti s těmito technologiemi na základě výpovědí rodičů...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, č. 2 / 2021 ZDE

 

Další články...