Výzkumy

Obsahová analýza MPP ZŠ se zaměřením na témata sexuální výchovy

Obsahová analýza minimálních preventivních programů základních škol se zaměřením na témata sexuální výchovy

Autoři: Tereza Lubasová, Miroslav Charvát, Kateřina Taranzová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroj: Odborný časopis Psychologie a její kontexty 10 (2), 2019, 67–81.

Cílem výzkumu je obsahová analýza minimálních preventivních programů na českých základních školách se zaměřením na témata sexuální výchovy. Byla použita kombinace kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy dokumentů. Analyzováno bylo 50 dokumentů s rozsahem 4–99 stran. Analýza témat, obsahu, typů realizovaných programů a evaluace byla komplikovaná nejednotnou terminologií a strukturou dokumentů a jejich obecností a příliš širokým zaměřením. Nejčastěji uváděná témata zahrnovala otázky hygieny a péče o tělo (především u mladších ročníků), sexuální rizikové chování (u starších ročníků) a biologické rozdíly mezi pohlavími (napříč všemi ročníky). Ve 45 dokumentech nebyla zahrnuta témata sexu a médií, ve 39 chyběly informace o tom kde získat jakou pomoc. V 36 případech nebyla popsána témata sexuálního zneužívání ani vývoj zdravého sebepojetí žáků...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu Psychologie a její kontexty č. 10 (2), 2019, 67–81 ZDE

Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Autor: Viktor Cina, Masarykova univerzita

Zdroj: Odborný časopis Speciální pedagogika ročník 30, číslo 1–2/2020

Článek pojednává o problematice závislosti na nikotinu u adolescentů s poruchami chování. Cílem šetření bylo porovnat míru závislosti na nikotinu adolescentů s nařízenou ústavní výchovou a skupiny adolescentů, kteří jsou vychováváni v primárních rodinách a docházejí do střediska výchovné péče, tj. vykazují etopedické problémy, resp. poruchy chování. Šetření vychází z teoretických poznatků, které uvádějí, že relativně závažnější formy poruch chování bývají asociovány se závažnějšími formami závislosti na nikotinu. Do výzkumného souboru bylo zařazeno celkem 60 kuřáků, data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření a zároveň bylo provedeno měření oxidu uhelnatého v dechu. Výsledky byly následně statisticky zpracovány, využity byly také doplňkové statistické výpočty. Hlavním zjištěním je, že kouřící adolescenti s nařízenou ústavní výchovou vykazují relativně vyšší míru subjektivně posuzované závislostina nikotinu než adolescenti-kuřáci s poruchami chování, kteří jsou vychováváni v primárních rodinách.

Plné znění článku naleznete na stránkách odborného časopisu Speciální pedagogika (ročník 30, číslo 1–2/2020) ZDE

Další články...