PCPP

Proškolení v programu Zipyho kamarádi - навчання з курсу “Друзі Зіпі”

Proškolení v programu Zipyho kamarádi - навчання з курсу “Друзі Зіпі”

Po obrovském nasazení během covidové pandemie, přinese nový školní rok novou výzvu. Bezpečné zařazení dětí z Ukrajiny do tříd. Taková je realita se kterou se budou setkávat především nově vznikající třídní kolektivy. Nezastupitelná je tak spolupráce s učiteli a asistenty z Ukrajiny. Těm, kteří působí na pražských školách nyní nabízíme proškolení v programu Zipyho kamarádi, zaměřeném na duševního zdraví dětí ve věku 5 – 7 let. Kurz pořádá CSSP, odd. PCPP, E-clinic, z.ú. a Partnership for Children.  Díky podpoře CSSP a MHMP je kurz zdarma včetně ukrajinského překladu metodických materiálů. Kurz bude tlumočen do ukrajinštiny.
- více informací
- leták

Після величезного навантаження під час пандемії коронавірусу новий шкільний рік принесе новий виклик — безпечне включення дітей з України до навчального процесу. Така є реальність, з якою зіткнуться, в першу чергу, колективи класів, які нещодавно сформувалися. Тому обов’язковою є співпраця з українськими вчителями та асистентами. Тим, які працюють в празьких школах, сьогодні пропонуємо навчання з курсу “Друзі Зіпі”, який зосереджений на психічному здоров’ї дітей віком 5-7 років. Курс організовує Центр соціальних служб „Прага“, Відділення Празького центру первинної профілактики, E-clinic, z.ú. та Partnership for Children. Завдяки підтримці Центру соціальних служб “Прага” та Органу міського самоврядування Праги (MHMP) навчання є безкоштовним, включаючи переклади методичних матеріалів. Курс буде перекладений українською.
- більше інформації
- листівка

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke kvalitě programu primární prevence

Magistrát hl. města Prahy poskytuje dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 byl zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Certifikát mohou nahradit kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu. Kopie dokladu o získání Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů PPRCH nebo vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu jsou povinnými přílohami pro žádost o financování programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních...

Další informace včetně oblastí, jež jsou zahrnuty do posuzování kvality programu PPRCH ze strany Centra sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence) a seznamu organizací, které obdržely kladné vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu primární prevence a dále organizací, které obdržely Certifikát MŠMT/NUV naleznete v samostatné příloze ZDE

Program ChildTalks+ - prevence pro děti z rodin, kde rodiče trpí duševním onemocněním

V Centru sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence, spolupracujeme s 1. LF UK a dalšími partnery na implementaci a ověření činnosti metodiky ChildTalks+ (2021-2023).
ChildTalks+ je preventivní a edukativní metodika pro práci s rodinami, kde jeden z rodičů trpí duševním onemocněním. Cílem je předcházet duševním problémům a rizikovému chování jejich dětí a adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění jejich rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc.

Podrobné informace najdete v samostatné rubrice na našem webu ZDE