Dotace a granty

Dotace a granty

Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktní osoby pro Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních: 
Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti PPRCH ZDE 

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 (lhůta pro podání žádosti je od 4.9.2020 do 20.9.2020)

Přidělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021

Vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 (lhůta pro podání žádosti je od 14.10. do 28.10.2020)

Program adiktologických služeb pro rok 2021 (lhůta pro podání žádosti je od 9.10.2020 do 23.10.2020)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

MŠMT - DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2017-2020 na stránkách MŠMT ZDE

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace do dalšího dotačního řízení v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“ pro rok 2021. (Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je do 6. dubna 2021).

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii, na stránkách RVKPP ZDE

 

Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
Fondy EHP-Dům zahraniční spolupráce podpora inkluzivního vzdělávání Projekty inkluzivního vzdělávání Více informací
Fondy EHP-Dům zahraniční spolupráce institucionální spolupráce-nové metody výuky na školách Projekty institucionální spolupráce Více informací
Nadace ČEZ rozvoj neziskových organizací Neziskovky 2021 Více informací
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Program Obyčejný život Více informací
MZ ČR-Fondy EHP a Norska duševní zdraví dětí a dospívajících Výzva Malého grantového schématu: Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících Více informací
Nadační fond Tesco + NROS péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež "Vy rozhodujete, my pomáháme" Více informací