Certifikace, standardy

Certifikace, standardy

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, (Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V.)

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství, (Univerzita Karlova v Praze; Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M.)

Evropské standardy kvality prevence (stručný průvodce), (NÚV; Angelina Brotherhoodová a Harry R. Sumnall)

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících, (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová)

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, (Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. a kol.)

Mezinárodní standardy prevence užívání drog, (NMS; Český překlad prvního vydání publikace UNODC International Standards on Drug Use Prevention)

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Kolektiv autorů)

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, (Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. (Ed.)

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě, (Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, kolektiv autorů)