Certifikace, standardy

Certifikace, standardy

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V.

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Univerzita Karlova v Praze; Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M.

Evropské standardy kvality prevence (stručný průvodce)

NÚV; Angelina Brotherhoodová a Harry R. Sumnall

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. a kol.

Mezinárodní standardy prevence užívání drog

NMS; Český překlad prvního vydání publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention.

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Kolektiv autorů

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. (Ed.)

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 2017