Agrese a šikana

Agrese a šikana

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

NIDV; Zdeněk Martínek, Petra Kameníčková

Agresivita u českých adolescentů

UPOL; Martin Dolejš a kol.

Jak usměrňovat agresivitu (předškolní věk)

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; PhDr. Ilona Špaňhelová

Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ. (Zaměřeno na šikanu).

Projekt Odyssea o.s.;  Mgr. Jakub Švec, Mgr. Simona Jeřábková, PhDr. Michal Kolář

Násilná kriminalita dětí mladších patnácti let

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2023; Jana Hulmáková a kol.

Prevence šikany - Metodika pro pedagogy

Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.; kolektiv autorů

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany

Společně k bezpečí o. s. pro AISIS o.s. – projekt Minimalizace šikany; Michaela Veselá, Kateřina Pospíšilová

Šikana

Vzdělávací institut ochrany dětí; MUDr. Lenka Lovasová

Šikanování na školách

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.;  Lenka Kollerová, Anna Pospíšilová, Pavlína Janošová