Agrese a šikana

Agrese a šikana

Agrese a agresivita u dětí a mládeže, (NIDV; Zdeněk Martínek, Petra Kameníčková)

Agresivita u českých adolescentů, (UPOL; Martin Dolejš a kol.)

Jak usměrňovat agresivitu - předškolní věk, (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; PhDr. Ilona Špaňhelová)

* Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ - Zaměřeno na šikanu, (Projekt Odyssea o.s.;  Mgr. Jakub Švec, Mgr. Simona Jeřábková, PhDr. Michal Kolář)

Násilná kriminalita dětí mladších patnácti let, (Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2023; Jana Hulmáková a kol.)

Prevence šikany - Metodika pro pedagogy, (Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.; kolektiv autorů)

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany, (Společně k bezpečí o. s. pro AISIS o.s. – projekt Minimalizace šikany; Michaela Veselá, Kateřina Pospíšilová)

Šikana, (Vzdělávací institut ochrany dětí; MUDr. Lenka Lovasová)

Šikanování na školách, (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.;  Lenka Kollerová, Anna Pospíšilová, Pavlína Janošová)