Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

Hádej kdo jsem! - prevence HIV a pohlavně přenosných chorob - brožura, (Státní zdravotní ústav; kolektiv autorů)

Příručka HIV poradenství, (Státní zdravotní ústav; Marie Brůčková a kol.)

Sexuální výchova - vybraná témata - Příručka pro učitele, (MŠMT; kolektiv autorů)

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě, (WHO, BZgA, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu; kolektv autorů)