Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

* Děti to chtěj vědět taky - O respektujících vztazích a sexuálním zdraví - brožura, (Konsent, z. s; kolektiv autorů)

Hádej kdo jsem! - prevence HIV a pohlavně přenosných chorob - brožura, (Státní zdravotní ústav; kolektiv autorů)

Příručka HIV poradenství, (Státní zdravotní ústav; Marie Brůčková a kol.)

Sexuální výchova - vybraná témata - Příručka pro učitele, (MŠMT; kolektiv autorů)

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě, (WHO, BZgA, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu; kolektv autorů)