Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

Anabell; Ria Černá

Poruchy příjmu potravy - Manuál pro pedagogy

Anabell; Mgr. Jarmila Švédová, Mgr. Lenka Mičová

Poruchy příjmu potravy - Příloha k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

MŠMT; Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Poruchy příjmu potravy - Příručka pro pomáhající profese

UK Praha, VFN Praha; Hana Papežová, Jana Hanusová

Poruchy příjmu potravy - Příručka pro učitele

VÚP ve spolupráci s MŠMT ČR; PhDr. František David Krch, PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století

Univerzita Palackého v Olomouci; Pipová Helena, Dolejš Martin, Suchá Jaroslava a kol.

The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders

Masaryk University Press, 2020; Lenka Adámková