Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery, (Anabell; Ria Černá)

Poruchy příjmu potravy - Manuál pro pedagogy, (Anabell; Mgr. Jarmila Švédová, Mgr. Lenka Mičová)

Poruchy příjmu potravy - Příloha k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, (MŠMT; Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.)

Poruchy příjmu potravy - Příručka pro pomáhající profese, (UK Praha, VFN Praha; Hana Papežová, Jana Hanusová)

Poruchy příjmu potravy - Příručka pro učitele, (VÚP ve spolupráci s MŠMT ČR; PhDr. František David Krch, PaedDr. Eva Marádová, CSc.)

Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století, (Univerzita Palackého v Olomouci; Pipová Helena, Dolejš Martin, Suchá Jaroslava a kol.)

The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders, (Masaryk University Press, 2020; Lenka Adámková)