Rasismus, homofobie, extremismus

Rasismus, homofobie, extremismus

Extremismus (xenofobie, rasismus, anarchismus, fanatismus, terorismus, nacionalismus, multikulturní soužití), (Benepal, a. s. - projekt Škola za oponou; PhDr. Josef Kasal, Ph.D., Ing. Renata Kasalová)

Homofobie v žákovských kolektivech, (Úřad vlády ČR; PhDr. Irena Smetáčková, PhDr. Richard Braun)

Já a oni jsme my - Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek - Nápady a náměty pro multikulturní výchovu, (In IUSTITIA; Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová)

Křehkost demokracie - Příručka pro pedagogy pro práci s tématem radikalismu ve výuce, (Člověk v tísni, o.p.s.; Jan Charvát, Adéla Lábusová a kol.)

Metodika multikulturní výchovy-Crossing Borders, (Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.; Marie Konrádová, Kateřina Dederová, Pavla Hradečná, Eva Vojtová, František Cihlář)

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny, (Masarykova univerzita; Vejrychová Radka a kolektiv)

Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci , (Mendelova univerzita v Brně; Josef Smolík)