Syndrom CAN

Syndrom CAN

Metodika hodnocení situace dítěte a práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím

Centrum LOCIKA; kolektiv autorů

Multioborová kooperace v případech dětí ohrožených domácím násilím

Centrum LOCIKA; PhDr. Veronika Burianová

Násilí na dětech – syndrom CAN

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s., Jaroslava Hanušová

Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce

IREAS; kolektiv autorů

Pohled praktických lékařů pro děti a dorost na možnosti a bariéry při detekci násilí na dětech

Nadace Sirius; Eva Morávková

Rodiče, děti a jejich problémy

Sdružení Linka bezpečí; Ludmila Boková, Lucie Bukovská, Tomáš Katrňák, Václava Masáková, Jana Procházková, Kateřina Schmidová

Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi

Sirius, o.p.s./Grada; Mgr. Terezie Pemová, DiS., PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém

IREAS, o.p.s.; kolektiv autorů

Tak snadno se to nepozná - Metodika realizace primárně preventivních programů na prvním stupni ZŠ (problematika násilí na dětech)

Sdružení SOS dětských vesniček+Spolek Ztracené dítě; PhDr. Alexandra Fraňková, Mgr. Kateřina Bělohlávková, Mgr. Jan Dobeš, PhDr. Pavel Hrouzek, PhD.

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Grada; Dunovský J., Dytrych Z., Matějček Z. a kol.

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD

Nadace Sirius; kolektiv autorů

Vy a my nenecháme dětství zhořknout

Dětské krizové centrum Praha; PhDr. Zora Dušková, Mgr. Veronika Andrtová