Syndrom CAN

Syndrom CAN

Metodika hodnocení situace dítěte a práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím, (Centrum LOCIKA; kolektiv autorů)

Multioborová kooperace v případech dětí ohrožených domácím násilím, (Centrum LOCIKA; Veronika Burianová)

Násilí na dětech – syndrom CAN, (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s., Jaroslava Hanušová)

Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce, (IREAS; kolektiv autorů)

Pohled praktických lékařů pro děti a dorost na možnosti a bariéry při detekci násilí na dětech, (Nadace Sirius; Eva Morávková)

Rodiče, děti a jejich problémy, (Sdružení Linka bezpečí; Ludmila Boková, Lucie Bukovská, Tomáš Katrňák, Václava Masáková, Jana Procházková, Kateřina Schmidová)

Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi, (Sirius, o.p.s./Grada; Terezie Pemová, Radek Ptáček)

Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, (IREAS, o.p.s.; kolektiv autorů)

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, (Grada; Dunovský J., Dytrych Z., Matějček Z. a kol.)

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD, (Nadace Sirius; kolektiv autorů)

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole - Doporučené postupy pro pracovníky škol, (Nadace Sirius; kolektiv autorů)

Vy a my nenecháme dětství zhořknout, (Dětské krizové centrum Praha; Zora Dušková, Veronika Andrtová)