Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky - Náměty na výukové aktivity, (Univerzita Palackého v Olomouci; Kopecký, K., Szotkowski, R., Kubala, L.)

Bezpečně v kyber!, (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB); kolektiv autorů)

Brožura ochrany soukromí pro děti Digi-Obránci, (EDRi, Theresia Reinhold, Kirsten Fiedler, Iuridicum Remedium, z.s.)

BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU-Jak sebe a své věci chránit, když jste online, (Edice CZ.NIC; Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy)

Byl jednou jeden tablet: děti (0-8) a digitální technologie, (Masarykova Univerzita - Fakulta sociálních studií; Věra Kontríková, Martina Černíková, David Šmahel)

Děti a online rizika, (Sdružení Linka bezpečí; kolektiv autorů)

Digitální vzdělávání v měnící se společnosti: nové výzvy, rizika, prevence, (Nakladatelství Univerzity Hradec Králové, Gaudeamus; Martin Kaliba, Petra Ambrožová)

Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol se zaměřením na oblast kyberšikany, (Česká školní inspekce, kolektiv autorů)

Jak na internet bezpečně, (CZ.NIC, z.s.p.o.; Jiří Vaněk, Jiří Novák, David Kalika)

Kybergrooming a kyberstalking - Metodický materiál pro pedagogické pracovníky, (Národní centrum bezpečnějšího internetu; kolektiv autorů)

Kybernetická šikana - Metodické náměty na výukové aktivity, (O2 - Chytrá škola; kolektiv autorů)

Kyberšikana, (ZSF JU v Českých Budějovicích; Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka)

Kyberšikana a další druhy online agrese zaměřené na učitele, (Univerzita Palackého v Olomouci; René Szotkowski, Kamil Kopecký)

* Kyberšikana a její prevence, (Člověk v tísni o.p.s, kolektiv autorů)

Kyberšikana jako společenský problém, (Univerzita Palackého v Olomouci; Jan Šmahaj)

ON-LINE ZOO - Kyberbezpečnost pro nejmenší, (CZ.NIC, z.s.p.o.; Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam)

Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku, (Nakladatelství Masarykovy univerzity; Jitka Burešová a kol.)

Prevence kyberšikany - Metodika pro pedagogy, (Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.; kolektiv autorů)

Rizika internetové komunikace v teorii a praxi, (Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký a kolektiv autorů)

Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru, (Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký, René Szotkowski, Pavla Dobešová)

Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu, (Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký a kol.)

Rozcestník školního metodika prevence - Kyberbezpečnost, (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; kolektiv autorů)

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách - Metodický materiál pro pedagogické pracovníky, (Národní centrum bezpečnějšího internetu; Jana Brandejsová, Kateřina Lukášová)

Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u adolescentů: Teoretická východiska, diagnostika a strategie intervence, (Togga Praha, Nadace Sirius; kolektiv autorů)

Vanda a Eda v Onl@jn světě - Prevence pro 1. až 3. třídu ZŠ, (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB); kolektiv autorů)

Zdravá generace do škol – SOCIÁLNÍ SÍTĚ A GAMING, (HBSC, Univerzita Palackého v Olomouci; kolektiv autorů)