Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence

Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla I/2019 upozorňujeme na článek Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence

Autoři: Fialová, H. - Magdaléna, o. p. s., Mníšek pod Brdy

Článek se věnuje primární prevenci v kontextu celoevropského směřování primární prevence rizikového chování ve školství. Primární prevence je neustále v pohybu a ve většině organizací prevence nestihla „zamrznout“ v 90. letech minulého století. Článek reaguje především na aktuální situaci v oblasti všeobecné primární prevence, která v současné době směřuje od externích poskytovatelů směrem ke vzdělávání pedagogů...