MŠMT - Sebevražedné chování - Metodické doporučení k PPRCH

MŠMT - Sebevražedné chování - Metodické doporučení k PPRCH

MŠMT - Metodické doporučení k PPRCH u dětí a mládeže - Sebevražedné chování

Zdroj: webové stránky MŠMT

Autoři: Kolektiv autorů

Školy a pedagogové se stále více dostávají do kontaktu s tématem duševního zdraví žáků a s tématem sebevražednosti, dlouhodobě však bez metodické podpory. Toto metodické doporučení vzniklo v návaznosti na Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 a jeho primárním cílem je poskytnout informace založené na důkazech, zvýšit povědomí učitelů i dalších pracovníků o tématu sebevražednosti u mladých lidí a nabídnout možné kroky, které sám pedagog může podniknout či které může realizovat škola.

Metodické doporučení k PPRCH u dětí a mládeže - Sebevražedné chování

Příloha - Bezpečnostní plán pro žáky.pdf
Příloha - Varovné znaky sebevražedného jednání.pdf
Příloha - Co dělat, když.pdf
Příloha - Podpůrný rozhovor s žákem se sebevražednými myšlenkami.pdf
Příloha - Krizový plán smrt ve škole.pdf
Priloha - Při rozhovoru s dítětem nezapomeňte.pdf
Příloha - Mé dítě má myšlenky na sebevraždu.pdf