Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně

Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně

Vybíráme z odborného časopisu e-Pedagogium (UPOL)

Z čísla III/2018 (str. 44) upozorňujeme na článek Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně

Autor: Jiří Kressa

Anotace: Příspěvek představuje dílčí závěry výzkumu realizovaného výzkumníky Psychologického ústavu AV a Pedagogické fakulty JČU. Výzkum se zaměřuje na sociální oporu od spolužáků na základních školách tak, jak je percipovaná žáky a žákyněmi v určitých rolích v šikaně...