Posttraumatická stresová porucha u dětí a dospívajících

Posttraumatická stresová porucha u dětí a dospívajících

Vybíráme z odborného časopisu ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Z čísla 3/2017 doporučujeme článek POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Autoři: Jana Kocourková, Jiří Koutek - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a DPKFN Motol, Praha

Souhrn: Posttraumatická stresová porucha ohrožuje děti a dospívající, kteří byli vystaveni závažnému stresu. Diagnostika i terapie je zejména u menších dětí komplikovaná v důsledku vývojové úrovně dítěte v emoční, kognitivní i vztahové oblasti. Autoři popisují typy traumatizace u dětí, charakter klinických následků a možnosti terapeutického ovlivnění...