Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Zdroj: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Karta KID vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“.
Využijí ji profese, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, záchranáři, policisté, hasiči mají v ruce nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě.
Karta poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

Karta KID je hotová a schválená experty z řad psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů a odborníků na práci s ohroženými dětmi. Následuje zavádění do praxe:

* Resort vnitra zahrnul opatření k implementaci karty do nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027.
* Ministerstvo školství bude kartu šířit přes webový portál edu.cz a prostřednictvím sítě metodiků prevence (krajští metodici prevence – metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách – školní metodici prevence).
* Ministerstvo práce a sociálních věcí kartu KID nasdílí pracovnicím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Cílem je posílit tak povědomí odborné veřejnosti o včasné identifikaci ohrožení dítěte a možnosti dalšího postupu...

Více informací na stránkách ČOSIV ZDE