Rozhovor s Jitkou Lorenzovou o významu sociální pedagogiky nejen pro současnost

Rozhovor s Jitkou Lorenzovou o významu sociální pedagogiky nejen pro současnost

Rozhovor s Jitkou Lorenzovou o významu sociální pedagogiky nejen pro současnost

Zdroj: Odborný časopis pro učitele ZŠ Komenský, číslo 03 / 2023, ročník 147

Autorka: Anna Tomková

V rozhovoru nabízíme pohled doc. Jitky Lorenzové na aktuální otázky oboru sociální pedagogika s důrazem na jeho uplatnění v praxi na základních školách. Více o sociální pedagogice jako o vědě, praxi a profesi se dočteme v připravované odborné monografii...

Plné znění rozhovoru na stránkách časopisu Komenský (strana 3, číslo 03/2023)