Dlouhodobé oběti školní šikany (Československá psychologie č. 2/2024)

Dlouhodobé oběti školní šikany (Československá psychologie č. 2/2024)

Dlouhodobé oběti školní šikany

Zdroj: odborný časopis Československá psychologie 2024 / ročník LXVIII / číslo 2

Autoři: Pavlína Janošová, Radek Vorlíček, Anna Pospíšilová

Dlouhodobě viktimizovaní a vyčleňovaní žáci představují zvlášť velkou výzvu pro psychology, pedagogy a další odborníky pracující s mladou populací. Dlouhodobá viktimizace znamená extrémně náročnou situaci, která může mít dlouhodobé následky z hlediska celkové kvality života šikanovaných a kterou nemohou změnit vlastními silami, bez pomoci dospělých. Vytvoření systematičtějšího přehledu doporučených opatření pro předcházení a efektivního intervenování ve prospěch chronicky viktimizovaných žáků bude vyžadovat intenzivnější zacílený výzkum v dané oblasti. Potenciálně užitečná by v dané oblasti mohla být např. analýza zkušeností s intervencí různých odborníků pracujících s dětmi a dospívajícími (psychologů, pedagogů, sociálních pracovníků aj.)...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Československá psychologie č. 2/2024 ZDE