Rizikové výzvy v on-line prostředí

Rizikové výzvy v on-line prostředí

Vybítáme z odborného časopisu Pediatrie pro praxi

Z čísla 2020; 21(2): 85–89 upozorňujeme na článek Rizikové výzvy v on-line prostředí

Autoři: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Mgr. Pavla Střílková1, PhDr. René Szotkowski, Ph.D., José-Marĺa Romero-Rodríguez; Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Granada, Španělsko

On-line výzvy představují fenomén, který existoval již před příchodem internetu a který se masivně rozvinul především díky internetovým službám umožňujícím sdílet velké množství informací (především audiovizuální obsah) mezi ostatní uživatele. On-line výzvy mohou být zaměřeny pozitivně, např. na různých druhů kampaní na podporu informací, výzkumu a vývoje léčebných metod zaměřených na konkrétní diagnózu (typicky výzva Ice Bucket Challenge). Velké množství výzev však může osobám (často dětem), které se do nich zapojí, způsobit vážnou fyzickou či psychickou újmu. Jako příklady lze uvést Choking Challenge, Salt and Ice Challenge, Eyeballing Challenge apod. V našem textu se zaměřujeme právě na ně...