Možnosti podpory duševního zdraví žáků

Možnosti podpory duševního zdraví žáků

Možnosti podpory duševního zdraví žáků

Zdroj: Pedagogická orientace - Vědecký časopis České pedagogické společnosti

Autoři: Anna Kubíčková, Lenka Felcmanová

Studie z roku 1998 zabývající se negativními zkušenostmi v dětství od­halila nejen vysokou prevalenci v běžné populaci, nýbrž i jejich rozsáhlý a zásadní dopad na duševní a také fyzické zdraví člověka v průběhu celého života. V reakci na alarmující výsledky studie lze sledovat celosvětový trend zvyšování podpory dušev­ního zdraví všech žáků ve školách s ohledem na specifické možnosti podpory žáků, kteří v dětství zažili či zažívají negativní zkušenosti ovlivňující jejich duševní zdraví, chování a vzdělávání. Následující text představuje základní principy trauma respek­tujícího přístupu ve vzdělávání a předkládá možnost jeho systémové implementace zavedením celoškolního rámce pozitivní podpory chování PBIS...

Plné znění článku naleznete na stránkách vědeckého časopisu Pedagogická orientace č. 1/2021 (Vol 31) ZDE