IPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

IPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

IPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

Zdroj: IPREV

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, OSPRCH, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a DgÚ a SVP Praha 4 vytvořila Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV).
Platforma IPREV je určena primárně pracovníkům v prevenci, tedy především školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a pracovníkům organizací a složek zabezpečujících prevenci ve školách a pro školy. Dílčí části jsou pak určeny pro širší veřejnost, rodiče, úředníky a další zájemce.

Na platformě IPREV naleznete mimo jiné:
- Katalog preventivních programů včetně jejich specifikace a podrobného popisu.
- Sekci Kvalita a bezpečnost v prevenci zaměřenou na evaluaci programů, standardy kvality a cerifikace, SEPA, etiku v prevenci aj.
- Sekci Vzdělávání v prevenci s informacemi o Čtyřúrovňovém modelu vzdělávání v prevenci, online kurzu INEP nebo supervizi v prevenci.
- Sekci Pro metodiky a ředitele škol, jejímž obsahem jsou mj. koordinační a legislativní aspekty prevence a její monitorování a evidence.
- Další sekce se zaměřují na Vědu a výzkum,  Slovník pojmů v prevenci a dále FAQ.
- Součástí stránek je i Kalendář akcí, sekce Pro rodiče a veřejnost nebo možnost přihlásit se k emailovému odběru upozornění na nové preventivní programy pro děti a další informace.