Specifika chatové krizové intervence v kontextu sebepoškozování

Specifika chatové krizové intervence v kontextu sebepoškozování

Specifika chatové krizové intervence v kontextu sebepoškozování

Zdroj: Odborný časopis Sociální pedagogika

Autorka: Bohuslava Horská

Poslední desetiletí zaznamenává laická i odborná veřejnost nárůst jevu, který je v českém jazyce nazýván sebepoškozováním. Tuto skutečnost potvrzují i pracovníci krizově intervenčních služeb, například Linka bezpečí (Lišková, 2017), Modrá linka, Triangl i další (Švihel, 2021). Tento nárůst byl v posledních dvou letech akcentován, pravděpodobně i v souvislosti s epidemií COVID 19 a následným lockdownem. Například na Lince bezpečí v první polovině roku 2021 zaznamenali více než dvojnásobný počet kontaktů týkajících se sebepoškozování (Novotná, 2021). Můžeme hovořit o tom, že sebepoškozování je jevem, který se může dotknout všech cílových skupin sociální pedagogiky...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Sociální pedagogika ročník 10, číslo 1, Duben 2022 ZDE