„Děláš machry a přitom máš mikinu za dvacku“: socioekonomické antagonismy ve školní třídě

„Děláš machry a přitom máš mikinu za dvacku“: socioekonomické antagonismy ve školní třídě

Vybíráme z odborného časopisu e-Pedagogium (UPOL)

Z čísla I/2018 upozorňujeme na článek „Děláš machry a přitom máš mikinu za dvacku“: socioekonomické antagonismy ve školní třídě

Autor: Radek Vorlíček

Anotace: Článek se zabývá sociální stratifikací ve školní třídě a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Speciální pozornost je věnována vzájemné interakci sociodemografických kategorií. Článek je založen na kvalitativním a etnografickém výzkumu...