Strach a školní výkon

Strach a školní výkon

Vybíráme z odborného časopisu PEDAGOGIKA

Z Vol 70 No 2 (2020) upozorňujeme na článek Strach a školní výkon

Autoři: Isabella Pavelková, Kateřina Kubíková, Aneta Boháčová

Abstrakt: Článek uvádí do problematiky strachu, především se soustřeďuje na vztah mezi žákovským strachem a školním výkonem, respektive na dopady strachu na učení. Analyzovány jsou jednak strukturální přístupy ke strachu a testové úzkosti (komponenty strachu), jednak procesuální přístupy. Věnujeme se modelům interference a modelům deficitu, ale i otázkám úzkosti v procesu učení, osobnosti úzkostného žáka, diferenciaci strachu na facilitující a inhibující. Pozornost je směřována na hodnocení (zpracování) strachu jedincem. Řešenou klíčovou otázkou je, nakolik strach posiluje, respektive oslabuje školní výkon. Okrajově se zabýváme i konstrukty souvisejícími se strachem: motivačně-volními charakteristikami žáků...