Poruchy příjmu potravy, transgenerační přenos a trauma

Poruchy příjmu potravy, transgenerační přenos a trauma

Vybíráme z odborného časopisu Česká a slovenská psychiatrie

Z čísla 4/2020 upozorňujeme na článek Poruchy příjmu potravy, transgenerační přenos a trauma

Autor: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Centrum pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

V posledních dekádách narůstá incidence poruch příjmu potravy i poznatky o  jejich komplexních bio-psycho-sociálních rizicích. V klinické praxi stále častěji máme zkušenosti s pacienty, v jejichž rodinách se vyskytuje nějaká forma spektra poruchy příjmu potravy v několika generacích. Pochopení interakce genetických, epigenetických a environmentálních rizik a traumat při vzniku onemocnění a jejich vliv na prognostické faktory nám umožňuje zlepšit psycho-edukační, preventivní i komplexní léčebné přístupy...