Bolesti dětské duše - dokumentární cyklus

Bolesti dětské duše - dokumentární cyklus

Bolesti dětské duše - čtrnáctidílný dokumentární cyklus

Spolek ArsAnima, z.s. s pomocí předních odborníků z celé republiky chce bořit strach z psychiatrie. Jeho dokumentární cyklus Život za zdí patří k aktivitám zaměřeným na destigmatizaci duševních onemocnění a psychiatrické péče. V rámci tohoto dokumentárního cyklu byl vytvořen i čtrnáctidilný speciál Bolesti dětské duše, kde odborníci v jednotlivých kapitolách hovoří o nejfrekventovanějších problémech z oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících. Tento dokumentární cyklus může být přínosem pro pedagogy, vychovatele, pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky a odbornou veřejnost, ale i rodiče a další zájemce o tuto problematiku.
Může také sloužit jako připomenutí toho, jak úzce spolu souvisí náročné/rizikové chování a jeho prevence a psychické zdraví (a wellbeing) dětí a dospívajících.

Jednotlivé díly speciálu naleznete na kanále youtube.

* Bolesti dětské duše 1: Od početí k dospělosti
* Bolesti dětské duše 2: O dětské psychiatrii, rodičích a dětech
* Bolesti dětské duše 3: Úzkosti
* Bolesti dětské duše 4: ADHD, vztek a agrese
* Bolesti dětské duše 5: Deprese
* Bolesti dětské duše 6: Sebepoškozování
* Bolesti dětské duše 7: Sebevražda
* Bolesti dětské duše 8: Sexuální zneužívání a domácí násilí
* Bolesti dětské duše 9: Gender a transsexualita
* Bolesti dětské duše 10: Závislosti
* Bolesti dětské duše 11: Poruchy příjmu potravy
* Bolesti dětské duše 12: Krizová intervence
* Bolesti dětské duše 13: Pomoc psychiatra a psychoterapeuta
* Bolesti dětské duše 14: Hospitalizace