Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob

Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla 2020;3(4), 204–210 upozorňujeme na článek Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob

Autoři: Olecká, I., Dobríková, P., Přecechtěl, P.

Východiska - Problémové užívání návykových látek při péči o dítě je sociálněpatologickým jevem, který snižuje kvalitu péče. Problémové užívání návykových látek se ale neodráží jen v kvalitě výchovy, ale rizikovost tohoto chování může být pro dítě fatální, neboť je významným rizikovým faktorem úmrtí dítěte.
Cíl - Cílem příspěvku je na základě kvantifikace dat z policejních statistik kriminality páchané na dětech diskutovat validitu těchto dat vztahujících se k syndromu CAN v souvislosti s užíváním návykových látek...