Počítačová aplikace pro děti s PAS cílená na rozvoj sociálních dovedností (E-psychologie 3/2023)

Počítačová aplikace pro děti s PAS cílená na rozvoj sociálních dovedností (E-psychologie 3/2023)

Počítačová aplikace pro děti s poruchou autistického spektra cílená na rozvoj sociálních dovedností

Zdroj: elektronický odborný časopis ČMPS E-psychologie (číslo 3, ročník 17, 2023)

Autoři: Tereza Tetourová, Ondřej Javora, Cyril Brom

Příspěvek představuje počítačovou aplikaci určenou dětem s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Aplikace je cílená na rozvoj sociálních dovedností a sociálního porozumění dětí s PAS a je inspirovaná tradiční metodou Social Stories od autorky C. Gray. Metoda Social Stories využívá krátkých příběhů pro popis sociálních situací včetně nabídky vhodných reakcí v těchto situacích. Aplikaci vyvinul autorský kolektiv z Univerzity Karlovy.

Plné znění článku na stránkách E-psychologie, číslo 3/2023 ZDE