Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště

Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště

Vybíráme z odborného časopisu Řízení školy

Z online vydání na květen 2021 upozorňujeme na článek Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště

Autoři: Roman Petrenko, Jakub Hladík

Cílem tohoto článku je upozornit ředitele a další klíčové pracovníky ve školství na připravovanou legislativní změnu – zařazení pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících. Společně s rozšiřováním metodické podpory pro sociální pedagogy to má vést k postupnému nárůstu počtu sociálních pedagogů ve školství a ke zkvalitnění péče o žáky tak, aby se školám lépe realizovalo vzdělávání a výchova žáků.
Ve školách vzrůstá potřeba řešit problémy, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací procesy, ale nemají řešení v běžné pedagogické práci se samotným žákem. Příčiny těchto problémů a překážek ve vzdělávání totiž často leží v rodinném zázemí žáků, v sociálním a kulturním kontextu prostředí, v němž žijí. K řešení takových problémů je nutné využívat specifické metody a postupy sociální pedagogiky, příp. sociální práce cílené nejen na žáka, ale také na jeho zákonné zástupce, širší rodinu a komunitu...