Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol - Tematická zpráva ČŠI

Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol - Tematická zpráva ČŠI

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce se systematicky a dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s problematikou rizikového chování žáků v jednotlivých vzdělávacích stupních. Předkládaná tematická zpráva metodologicky i obsahově navazuje na tematické šetření České školní inspekce z roku 2015/2016. Vzdělávání se potýká s řadou různých výzev a komplikací, mezi nimiž hrají významnou roli různé projevy rizikového či nevhodného chování včetně šikany.
Zpráva se komplexně věnuje nejen rizikovému chování žáků a jeho prevenci, ale obsahuje také doporučení pro školy, která mohou velmi rychle implementovat do své činnosti. Další doporučení, vycházející ze zjištění uvedených v tematické zprávě, jsou směřována ke zřizovatelům i pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy...

Plné znění článku a Tematická zpráva ke stažení na stránkách ČŠI ZDE