Potíž s výukou psychologie v učitelských programech

Potíž s výukou psychologie v učitelských programech

Vybíráme z odborného časopisu PEDAGOGIKA

Z čísla 4/2018 upozorňujeme na článek Potíž s výukou psychologie v učitelských programech

Autoři: Stuchlíková, I., Mareš, J. 

...výuka psychologie v učitelských programech je tématem, s nímž se potýkají akademici přibližně na třiceti fakultách připravujících učitele, nicméně v tomto potýkání – řečeno sportovní terminologií – zatím prohrávají na body. Přestože taková výuka v nemalém rozsahu probíhá, schází nám evidence o tom, jak se uskutečňuje a nakolik dobře. Schází nám však toho mnohem víc: jasné vymezení toho, jakou roli má taková výuka plnit, k čemu směřuje a jakými cestami bychom mohli zjišťovat, zda se to daří. Proto není překvapující, že nám schází i vyzrálé rukopisy, které by se k těmto otázkám vyjadřovaly...