Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Autoři článku: Pavel Dosoudil, Jana Gricová, Roman Petrenko - CSSP-PCPP. Článek vyšel v čísle 2/2021 v odborném časopise Školní poradenství v praxi.

Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. Ze zahraniční přicházejí informace o růstu násilí v blízkých vztazích, a to jak ve smyslu nárustu jejich intenzity v konkrétních rodinách, tak ve smyslu zvýšené prevalence v populaci. Ačkoliv dostupná česká data zatím neukazují výrazný nárůst prevalence (není registrován významně větší počet kontaktů v intervenčních centrech či větší počet vykázání), situace rozhodně není uspokojivá...

Plné znění článku ZDE