Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Autorem článku je PhDr. Václav Mertin, článek vyšel v časopise Řízení školy 12/2020, s jehož laskavým svolením jej zveřejňujeme.

Ať chceme, nebo ne, školství se pozvolna proměňuje a zčásti to je i na základě poznatků blízkých odborných disciplín. Ty mají dnes za prokázané, že sociální dovednosti (socioemoční oblast) a dobré sociální vztahy jsou nesmírně důležité pro efektivní rozvoj tradiční vzdělanosti i později pro fungování v dospělém životě. Navíc jsou akademické i sociální dovednosti u dětí tak těsně propojené, navzájem se tak ovlivňují, že obě oblasti by měly být předmětem školní výuky. Lépe řečeno: bez pozitivních sociálních vztahů a bez sociálních dovedností je tradiční vzdělání podstatně méně účinné. Taková je realita a je úplně jedno, že školské předpisy zatím explicitní výuku a rozvíjení žáků v socioemoční oblasti nezmiňují...

Plné znění článku naleznete ZDE