Psychoterapeutické přístupy pro dospívající s online závislostí (APLP 2/2023)

Psychoterapeutické přístupy pro dospívající s online závislostí (APLP 2/2023)

Psychoterapeutické přístupy pro dospívající s online závislostí

Zdroj: Odborný časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2023; 6 (2); 80–86; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-002-0002.

Autoři: VONDRÁČKOVÁ, P., ŠŤASTNÁ, L., JANDÁČ, T., PAVELCOVÁ, Z., UREŠOVÁ, A.

Cílem přehledové práce je zmapovat a popsat nejčastěji užívané psychoterapeutické přístupy pro dospívající ohrožené online závislostním chováním a specifika práce s touto populací. Adolescenti s online závislostmi vykazují nižší motivaci ke vstupu do léčby a preferují pomoc od vrstevníků. Mezi výzkumně ověřené postupy léčby online závislostí v této věkové kategorii patří motivační terapie, kognitivně behaviorální terapie, psychodynamická terapie a rodinná terapie. Efektivní intervence jsou ty, které jsou zaměřené na redukci příznaků online závislostí. Zejména se jedná o intervence zahrnující rodičovské poradenství, programy zaměřené na trénink sebekontroly a skupinové terapie...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 2/2023 ZDE