Změny v metodickém doporučení k PPRCH u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Změny v metodickém doporučení k PPRCH u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla I/2019 upozorňujeme na článek Změny v metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Autor: Jaroslav Šejvl, 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie

V lednu 2019 byly schváleny a dne 21. 1. 2019 publikovány na webových stránkách MŠMT tři významné změny, které se týkají metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, které bylo publikováno pod č.j. 21291/2010-28, s účinností od 1. 11. 2010. Byla provedena změna tří příloh uvedeného metodického doporučení (Co dělat, když – intervence pedagoga); tyto změny se týkají příloh upravujících: obecně návykové látky vyjma alkoholu a tabáku (příloha č. 1), alkoholu (příloha č. 4) a tabáku (příloha č. 13).
Cílem zprávy je stručnou formou seznámit cílovou skupinu s obsahem těchto intervenčních nástrojů...