Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 4/2017 doporučujene článek Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Autor: Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský - Filozofická fakulta MU v Brně

Anotace: Článek se zaměřuje na oznamovací povinnost pracovníků v pomáhajících profesích ohledně trestných činů, o nichž se dozví od svých klientů. Autor prezentuje otázku oznamovací povinnosti jako právní a etický problém. Součástí článku jsou i výsledky pilotního výzkumu, kterým autor zjišťoval přehled českých psychologů o dané problematice. Autor dochází k závěru, že psychologové v ČR mají tendenci oznamovat více trestných činů, než jim ze zákona plyne, a prezentuje s tím související komplikace např. ve vztahu k povinné mlčenlivosti...