Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě

Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě

Vybíráme z odborného časopisu ORBIS SCHOLAE (UK Praha)

Z čísla 1/2015 upozorňujeme na článek Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě

Autor: Kateřina Lojdová

Anotace: Výzkumný článek popisuje podoby rezistentního chování žáků 2. stupně základní školy, které zachytili studenti učitelství ve svých denících v průběhu dlouhodobé praxe. Jedná se o chování, které může reprezentovat specifickou podobu nekázně. Na rozdíl od jiných podob nekázně je rezistentní chování interpretováno skrze mikrosociální jevy ve třídě a makrosociální jevy ve společnosti...