Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání - britská inspirace

Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání - britská inspirace

Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání - britská inspirace

Zdroj: NPI ČR

Redaktoři webu Zapojmevšechny.cz připravili 10dílný seriál na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.
Redaktoři vycházeli ze strategií ve Velké Británii, kde se s migrací a větším množstvím cizojazyčných dětí potýkají déle. Zaměřili se zejména na ty prvky, návody a opatření, které se dají využít i v českých podmínkách. Seriál je určen jak učitelům, ředitelům škol a dalším vedoucím pracovníkům, tak pracovníkům škol, kteří se zaměřují na konzultační a asistenční činnost v předškolním, základním i středním školství. Je plný konkrétních návodů, tipů a rad, jak změnit a obohatit přístup zejména k žákům, kteří přišli do školy v důsledku mezinárodní migrace, i jak změnit klima třídy, potažmo školy.

Podrobné informace a jednotlivé díly seriálu ZDE