MŠMT - Cílená opatření v oblasti systémové podpory dětského duševního zdraví

MŠMT - Cílená opatření v oblasti systémové podpory dětského duševního zdraví

MŠMT - Cílená opatření v oblasti systémové podpory dětského duševního zdraví

Zdroj: stránky MŠMT

Problematika podpory well-beingu dětí, žákyň a žáků a studentek a studentů (dále jen „žáci“) patří mezi důležitá témata současnosti, a to i v rámci nastavování vzdělávacích politik a řízení vzdělávací soustavy České republiky. Do této oblasti je možné řadit jak podporu duševního zdraví či celkové resilience žáků s ohledem na dynamicky se proměňující svět a dopady těchto změn, tak podporu fyzického zdraví a tělesné zdatnosti nebo proměny v oblasti výživové politiky státu a školního stravování.

Plné znění dokumentu ke stažení ZDE