Sociální sítě a jejich vliv na duševní zdraví mládeže (Česká a slovenská psychiatrie 5/2023)

Sociální sítě a jejich vliv na duševní zdraví mládeže (Česká a slovenská psychiatrie 5/2023)

Sociální sítě a jejich vliv na duševní zdraví mládeže

Zdroj: Odborný časopis Česká a slovenská psychiatrie, Číslo/Number 5, říjen/2023

Autoři: David Kolouch, Jakub Kerner, Michal Hrdlička

Článek se zaměřuje na dopad sociálních médií na duševní zdraví dětí a dospívajících. Používání sociálních médií se stalo nedílnou součástí našeho života a může mít významný vliv na naši psychickou pohodu. Článek podává přehled řady studií a metaanalýz, které zkoumají pozitivní a negativní mechanismy působení sociálních sítí na duševní zdraví dětí a dospívajících. Zjištění naznačují, že používání sociálních médií může být u vybraných skupin populace spojeno s negativními účinky, jako jsou deprese, úzkost a snížená životní spokojenost. Některé studie však také ukazují, že sociální média mohou mít na duševní zdraví i pozitivní dopad. Článek se rovněž zabývá kulturními a genderovými rozdíly v účincích sociálních médií na duševní zdraví. Zdůrazněna jsou rovněž omezení existujících studií a zároveň navrženy možné směry dalšího výzkumu.

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Česká a slovenská psychiatrie č. 5/2023 ZDE