Rozhovor s Radovanem Voříškem o prevenci, která vychází vstříc potřebám žáků

Rozhovor s Radovanem Voříškem o prevenci, která vychází vstříc potřebám žáků

Vybíráme z odborného časopisu KOMENSKÝ

Z čísla 04/2018 (str. 5) upozorňujeme na Rozhovor s Radovanem Voříškem o prevenci, která vychází vstříc potřebám žáků

Autor: Kateřina Lojdová

Školy zaujímají jedinečné místo v  systému primární prevence rizikového chování žáků. Jsou totiž institucí, kterou procházejí téměř všechny děti. Díky tomuto „plošnému pokrytí“ mohou napomoci předcházet vzniku rizikového chování u těch, u nichž se ještě nevyskytlo. Jak ale prevenci realizovat efektivně, tak aby nebyla kontraproduktivní? A  jsou i  ve 21. století největší hrozbou návykové látky nebo jejich místo již zaujaly nelátkové závislosti (například hraní počítačových her)? I o tom jsme hovořili s lektorem preventivních programů z organizace Podané ruce Radovanem Voříškem...