Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“
Název akce:
Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“
Datum konání:
30.09.2010 - 02.10.2010 
Místo konání:
Obecní dům - Praha 1 , Náměstí Republiky 5
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Tématem konference jsou nejnovější trendy v protidrogové politice a souvisejících intervencích na místní a regionální úrovni.

Konference je určena zejména pro politiky, držitele rozhodovacích pravomocí na místní i regionální úrovni, pracovníky drogových služeb a dalších institucí a pro odborníky zabývající se komunitním plánováním, evaluacemi a výzkumem - z České republiky i ze zahraničí.

Prezidentem konference je MUDr. Pavel Bém (primátor hl. m. Prahy), předsedou programového výboru MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. a výkonným místopředsedou konference je prof. Ambros Uchtenhagen (Švýcarsko).

 

Registrace

  • Do 30.5. 2010: 1250 Kč (cca € 50).
  • 21. červenec 2010: poslední den pro přihlášení abstrakt a předložení žádostí o stipendia.
  • Do 30. srpna 2010: 1800 Kč (cca € 70) standardní poplatek.
  • Do 30. srpna 2010 standard zvýhodněný: 900 Kč, platí pro členy SNN, ČAA a protidrogové koordinátory, včetně koordinátorů na místní úrovni.
     
  • Do 15. září 2010: 2150 Kč (cca € 85).
  • Do 15. září zvýhodněný: 1075 Kč, platí pro členy SNN, ČAA a protidrogové koordinátory, včetně koordinátorů na místní úrovni.

 

Podrobné informace o registraci naleznete na http://www.urbandrugpolicy.com/cz/catalogue/detail/5/25/.


Program konference

ČTVRTEK, 30. ZÁŘÍ 2010

14:00 – 14:20 Oficiální zahájení konference, přivítání primátorem hl. m. Prahy, Pavlem Bémem

14:30 – 16:00 Primátoři hovoří: Tvůrci protidrogových politik na lokální úrovni: přístupy, strategie, intervence, výsledky, plány

16:00 – 16:20 Přestávka

16:00 – Tisková konference

16:20 – 18:00 Pražská deklarace principů lokální drogové politiky: proč nyní, a co dál?

19:00 – 22:00 Uvítací recepce primátora hl. m. Prahy

 

PÁTEK, 1. ŘÍJNA 2010

9:30 – 11:00 Plenární zasedání: „Veřejné zdraví vs. veřejné bezpečí?"

Podtitul: Vyvažování nebo vzájemná souhra?
Moderuje: Pavel Bém (primátor hl. města Prahy, ČR)

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 – 12:50 Paralelní přednáškové bloky:

Lokální protidrogová politiky v zemích bývalého Sovětského svazu
Podtitul: Existují vlastně vůbec? A pokud ano, jsou lepší nebo horší než ty národní?
Uvádí: Simona Merkinaite (Euroasijská síť pro harm reduction, Litva)

a

Drogové trhy, drogové životní styly

Podtitul: O jaké populaci v jakém tržním prostředí to vlastně mluvíme?
Facilituje: Viktor Mravčík (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ČR)

12:50 – 14:30 Polední přestávka

14:30 – 16:00 Paralelní přednáškové bloky:

Policie a její dopad na drogovou situaci
Podtitul: Jak se policejní aktivity plánují, jak se vyhodnocují, a jak se z toho lze poučit?
Uvádí: Jakub Frydrych (Národní protidrogová centrála SPKV, Policie ČR)

a

Systémy léčby a služeb na úrovni (evropských) měst

Podtitul: Plánování, implementace a evaluace.
Uvádí: Paul Griffiths (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti se sídlem v Lisabonu, EU)

16:00 – 16:20 Přestávka

16:20 – 17:50 Plenární zasedání: Kdo jsou uživatelé drog a jak se na věc dívají oni?

Podtitul: Vrstevnická léčba (peer support) a prostředky pro její podporu
Uvádí: Jean-Paul Grund (Centrum pro drogový výzkum Utrecht, Nizozemí)

18:30 – 22:00 Konferenční večeře (spolu s Mezinárodní společností editorů adiktologických časopisů)

 

SOBOTA, 2. ŘÍJNA 2010

9:00 – 10:30 Plenární zasedání: Z terénu přes hlavní města do OSN?

Podtitul: Jak se lokální protidrogová politika odráží na národní a mezinárodní úrovni – a naopak?
Uvádí: Martin Iguchi (RAND Inc. and University of California, Los Angeles, USA)

10:30 – 10:50 Přestávka

10:50 – 12:20 Plenární zasedání: Ne v mé ulici!

Podtitul: Jak se dosahuje společenské shody ve Švýcarsku
Uvádí: Ambros Uchtenhagen (Centrum pro výzkum závislostí, Curyšská univerzita, Švýcarsko)

12:20 – 14:00 Polední přestávka

14:00 – 16:00 Plenární zasedání: Drogová Praha teď a za čtyři roky

Podtitul: Kde jsme teď, a kde chceme být? Jak toho můžeme dosáhnout, poučeni zkušenostmi domácími i zahraničními?
Uvádí: Jiří Richter (ředitel Asociace nestátních neziskových organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislosti, ČR)

16:00 – 16:45 Závěrečná diskuse, slavnostní ukončení

18:00 – 22:00 Prohlídka Prahy s výletem lodí

 

TRÉNINKOVÉ WORKSHOPY (90 -110 minut; maximálně 20 účastníků)

 

PÁTEK ODPOLEDNE:

Primární protidrogová prevence na lokální úrovni: programování, implementace, viditelnost

Facilitují: Aleš Kuda (Pražské centrum primární prevence, ČR) & Amador Calafat (Španělsko)

Nové intervence pro uživatele stimulancií a pro nové skupiny uživatelů starých drog

Facilitují: Neil Hunt (Spojené Království) & Zuzana Gjuričová (Sdružení Podané ruce, ČR)

 

SOBOTA RÁNO:

Substituční léčba závislosti na opiátech: městské plánování, městské financování, přínos pro města

Facilitují: Petr Popov (Všeobecná fakultní nemocnice Praha, ČR; TBC) & Anatolij Vijevsky (Hlavní narkolog /odborník pro závislosti/ Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny; ředitel Národního monitorovacího centra pro alkohol a další drogy, Ukrajina)

Polo/otevřené drogové scény, policie a specializované služby pro uživatele

Facilitují: představitel Haagské městské policie (TBC, Nizozemsko) & Aleš Herzog (o.s. SANANIM, ČR)

 

SOBOTA ODPOLEDNE:

Místnosti pro kontrolovanou aplikaci drog a léčba s využitím podávání heroinu ve velkoměstech a menších městech

Facilitují: Peter Blanken (Nizozemsko) & Ondřej Sklenář (o.s. Progressive, ČR)

Komunitní dohled v policejní práci, související s drogami

Facilitují: Národní protidrogová centrála SPKV, Policie ČR a Frankfurtská městská policie (TBA)

 

Podrobné informace o konferenci naleznete na http://www.urbandrugpolicy.com.

 

 

Banner