Filmová tvorba a RCH - Strana 4

Odkazy - Rizikové chování - Filmová tvorba a RCH

Seznam článků

Poznámka k využití filmů v primární prevenci:
Film je umělecké dílo, sám o sobě však není nástrojem prevence (přestože skrývá preventivní potenciál). Nelze tedy očekávat, že by pouhé shlédnutí snímku provázely zásadní postojové změny ve vztahu k rizikovému chování.
Aby byla práce s filmem efektivní a přinášela očekávaný preventivní efekt, je nutné, aby součástí celé aktivity byla po shlédnutí filmu i následná práce se skupinou. Jenom na základě následné diskuse a reflexe je možné posoudit, jak film zapůsobil, jak na něj reagují a jak se filmem vyvolané prožitky dají využít k případným postojovým změnám. Je třeba zmínit, že preventivní efekt bude tím silnější, čím větší míra bezpečí a respektu bude ve skupině panovat. Tyto předpoklady jsou ale výsledkem dlouhodobé soustavné práce se třídou.

(Mgr. Jan Žufníček, CSSP-PCPP)

(Níže uváděné filmy jsou určeny pro věkovou skupinu starší patnácti let)

 

Jako hvězdy na Zemi

Indie, 2007; problematika dyslexie, ADHD

Láska je láska

Švédsko/Dánsko, 1998; hledání sexuální identity na prahu dospělosti

* Mezi zdmi

Francie, 2008, výchovné problémy učitele v etnicky pestré třídě

Náš vůdce

Německo, 2008; školní experiment, který se vymkl kontrole

* Oddělené světy

Dánsko, 2008; problematika sekt

Odpojit

USA, 2012; problematika kyberprostoru a sociálních sítí

Requiem za sen

USA, 2000; závislost na legálních i nelegálních drogách

Stanfordský vězeňský experiment

USA, 2015; psychologické experimenty na americké univerzitě v 70. létech

* Zkažená mládež

Estonsko, 2007; problematika šikany