Ze zahraničí - Strana 3

Odkazy - Rizikové chování - Ze zahraničí

Seznam článků

 

* Bulimiahelp.org

Obsáhlé stránky zaměřené na problematiku bulimie a její léčbu. (anglicky)

ADHD childhood

Stránky s detailně zpracovanou problematikou ADHD obsahující mj. rozsáhlou sekci pro pedagogy

* Drugfree.org

Obsáhlé stránky týkající se mj. prevence rizikového chování. Část, jež se zaměřuje na rodiče, obsahuje nejen informace, ale řadu praktických rad a návodů. (anglicky)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je hlavním centrem pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a prevenci, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogové situaci na evropské úrovni.

SAMHSA - Center for Substance Abuse Prevention

The mission of the Center for Substance Abuse Prevention is to improve behavioral health through evidence-based prevention approaches.

* Science Daily - ADD and ADHD News

Sekce ADD/ADHD na stránkách Science Daily, která referuje o novinkách a výzkumných studiích v v oblasti ADD a ADHD.